Investering - Obton

De seneste år er det blevet meget populært at investere i solenergi som f.eks. ved Obton via investeringsselskaber. I dag er det blevet muligt at investere i el, hvor man vil opleve et relativt stort afkast. Historien med investering af el har vist, at der i gennemsnit er et afkast på 7% om året, hvilket må siges at være gunstig for alle slags investorer.

Det smarte ved investering i el invest er, at afkastet er uafhængigt af aktie- og obligationsmarkedet, så selvom dette falder, så vil man stadig få afkast, da alle mennesker har brug for el. Derfor kan der også skabes afkast, både når el-priserne  stiger eller falder. Det er en relativ lav risikovurdering, men der er selvfølgelig altid en risiko, når man investere sine penge. Derfor er det også vigtigt, at man har de rigtige partner som Obton på hånden, så man sørger for, at der bliver taget ordentlig hånd om sine investeringer.


Der findes flere forskellige måder at investere sine penge på, og det er vigtigt, at man finder den, man føler sig tryg ved at bruge, og som passer til ens økonomi. En af investeringsformerne er a/s-investering , se mere info på Obton siden. Her foretager man sig investering gennem et aktieselskab, hvor man vil opleve et løbende, højt udbytte, samtidig med at risikoen er lav og forudsigelig. Pengene bliver investeret i forskellige solcelleparker  ejet af Obton over hele verden, så man opnår optimal risikospredning og stabilt afkast. Denne investeringstype er både relevant for privat ejere og selskaber som obton, da det som sagt er en relativ sikker investering.

En af de andre investeringstyper er k/S-investering. k/s betyder kommanditselskab, og har store økonomiske fordele i form skat til kontant opsparing. Da k/s-investeringer ikke er selvstændigt skattepligtigt, vil selskabets overskud eller underskud komme direkte ind på ejerens selvangivelse, og derved er der altså mulighed for et højt afkast ved lav risiko.